RH Internet Solutions verleent u hierbij toegang tot www.rh-internetsolutions.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

RH Internet Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

RH Internet Solutions spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RH Internet Solutions.

In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RH Internet Solutions nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

De inhoud of delen van de inhoud van de Website zijn door de bezoeker vrij te gebruiken voor eigen gebruik en niet-commerciële doeleinden. Zonder schriftelijke toestemming vooraf mag er geen informatie voor andere doeleinden worden gebruikt.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Patike